13.06.2021

Terenowe Warsztaty Geologiczne
w Radzimowicach

Terenowe Warsztaty Geologiczne odbyły w Radzimowicach, gdzie wśrod łupków radzimowickich uczestnicy znajdywali przepiękne okazy minerałów: piryt, chalkopiryt, arsenopiryt, hematyt, galenę, przepiękne kryształy dolomitów, które sprawiły miłą niespodziankę. Największy chalkopiryt znaleźli najmłodsi uczestnicy. Oczywiście każdy znalazł piękne i wyjątkowe okazy. Serdecznie dziękuję uczestnikom za mega fajną atmosferę.
Dziękuję również Nadleśnictwu Jawor za możliwość przeprowadzenia warsztatów, a Sołtysowi Radzimowic za wspaniałą gościnność.
facebook.com/LavastoneGeoedukacja

Kontakt

Michał Kwaśnik

661 779 381
lavastone.office@gmail.com