Tworzenie stron
Plakat, ulotka, logo

Pozycjonowanie Strony

We współczesnym społeczeństwie topimy się od nadmiaru informacji. Jak Twoje produkty mogą zostać wyłapane w tym oceanie informacji? Przed wejściem na rynek musisz mieć dobrą strategię pozycjonowania na rynku! W przeciwnym razie przekaz o marce lub produkcie, który chcesz przedstawić potencjalnym klientom nie będzie widoczny.

Czym jest strategia pozycjonowania na rynku?

Definicja pozycjonowania na rynku to:

W zależności od poziomu świadomości (pragnienia psychologicznego) potencjalnych klientów, przedsiębiorstwa mogą tworzyć wyróżniające się, wyróżniające i niepowtarzalne wrażenia produktów, marek lub przedsiębiorstw w umysłach głównych docelowych grup klientów w oparciu o stopień ważności, jaki przywiązują do tego typu produkt lub pewne charakterystyczne cechy.

Może to być słownictwo, slogan lub obraz, ale obraz lub koncepcja są ważne dla potencjalnych klientów! Wchodząc na rynek, musisz jednocześnie przekazać ten wizerunek potencjalnym konsumentom, aby zyskać przewagę konkurencyjną.

Pozycjonowanie strony internetowej jest tożsame z firmą, produktem, usługą. Pozycjonowanie ma na celu określenie cech strony internetowej i specjalnych grup użytkowników. Sednem pozycjonowania strony jest znalezienie zasadniczego wyróżnienia (podobieństw również) Twojej witryny na tle konkurencji.

Znaczenie pozycjonowania na rynku

Możesz wybrać proaktywne pozycjonowanie rynku lub pozwolić rynkowi zdecydować, gdzie pozycjonować swoją firmę i markę. Jednak tak długo, jak jesteś na rynku, choćby przez jeden dzień, Twoja marka/produkt też tam powinna być. Aby pozycjonować się na rynku, oznacza to, że Twoja marka musi mieć własną filozofię i wartości. W przyszłości wszystkie podejmowane przez Ciebie decyzje będą musiały opierać się na długoterminowych planach i decyzjach.

Dopóki masz podstawową ideę, będziesz miał wytyczne, do których będziesz się odwoływać przy podejmowaniu decyzji lub zmianach polityki w przyszłości i nie zgubisz się arbitralnie. Oczywiście, jeśli chcesz w przyszłości repozycjonować markę, jest też szansa, ale po ustaleniu reputacji marki trudno będzie nawigować na nowy rynek. Dlatego zanim wejdziesz na rynek, bardzo ważna jest ugruntowana pozycja rynkowa dla żywotności marki, aby mogła długo funkcjonować!

Siedem kroków pozycjonowania

Skuteczne pozycjonowanie na rynku można podzielić na 7 kroków. Wiele firm funkcjonujących na rynku nie ma odpowiadających im przekonań ani konkretnych strategii pozycjonowania na rynku. W takiej sytuacji łatwo o wyeliminowanie, gdyż rośnie konkurencja na rynku, a to tylko kwestia czasu. Każde działanie podjęte przez tych, którzy wykonują dobrą robotę w pozycjonowaniu na rynku, stanie się ich strategią pozycjonowania rynkowego.

1. Twoje stanowisko co do pozycjonowania

Kiedy marka unika lub gubi się w pozycjonowaniu na rynku, nie dociera do swojej głównej grupy docelowej.

Aby rozwiązać ten dylemat lub uniknąć takiej sytuacji, musisz dokładnie odpowiedzieć na poniższe 4 pytania, które pomogą Ci przemyśleć swoje stanowisko.

(1) Kim lub czym jest Twoja marka i dlaczego chcesz się pokazać?

Najbardziej unikalny aspekt Twojej firmy lub produktu pozwoli Ci wygrać z konkurencją.

Jednak ustalenie odmienności lub wyjątkowości nie opiera się wyłącznie na strategiach pozycjonowania. Wyróżnij cechy i wartości produktu, które tylko Twoja firma może zapewnić potencjalnym klientom docelowym, oraz wartości i cechy, których szukają, ale jeszcze nie pojawiły się na rynku i buduj atrakcyjność Twojej marki.

(2) Kim są główni odbiorcy docelowi i czego chcą lub potrzebują?

Gdy już określisz różnice, wyjątkowość i atrakcyjność, możesz zacząć myśleć o profilu klientów, do których obsługi najlepiej nadajesz się, a ci konsumenci będą reprezentować segmentację Twojego rynku, a ostateczne pozycjonowanie na rynku będzie służyło głównym celom.

(3) W jaki sposób rzetelnie zaspokajasz ich potrzeby?

Niezależnie od wielkości marki czy firmy powinieneś wiedzieć, że nie zawsze, w każdej chwili możesz zadowolić wszystkich.

Dlatego potrzebujesz jasnej segmentacji rynku, aby obiekty, którym służysz, miały większe znaczenie, ponieważ stają się Twoimi klientami, ponieważ masz te same wartości lub pomysły, co oni.

(4) Kim są twoi konkurenci i czym się od nich różnisz?

Jeśli jesteś nową marką, wiele wysiłku wymaga próba wypromowania swojej marki na pozycję rynkową dotychczasowej konkurencji! (bardzo ciężko praca!).

Nie jest dobrą praktyką upodabnianie się do innych marek lub porównywanie się z innymi markami.

Imitacja może być uczuciem oddawania hołdu swoim przeciwnikom, ale jeśli jest zbyt wielu konkurentów, to bardzo prawdopodobne jest, że Twoja marka zostanie osłabiona, co oznacza „ponieważ konkurenci są zbyt silni, wydajesz się być słaby!”, że najlepszym sposobem jest (sprawdza się ! ) “burza mózgów”, aby znaleźć zróżnicowanie, a następnie błyszczeć na swój własny sposób.

2. Określenie aktualnej pozycji rynkowej firmy

Porównywanie strategii informacyjnej z konkurencją, różnice w kanałach komunikacji i luki rynkowe wyświetlane przez konkurentów będą częścią pozycjonowania rynkowego, które należy określić.

Spróbuj odpowiedzieć na te pytania:
> Jaka jest Twoja marka firmy i co reprezentuje?
> Kim są docelowi klienci firmy i czego potrzebują?
> Kim są konkurenci firmy i co robią inaczej?
> W jaki sposób firma rzetelnie zaspokoi te potrzeby?

3. Analiza konkurencji:

Badanie i analiza konkurencji pozwala zrozumieć własne mocne i słabe strony. Pomiar aktualnej pozycji konkurencji na rynku i różnicy między Tobą a konkurentami jest kluczowym krokiem do znalezienia niezadowolonej części rynku.

Na tym etapie musisz przeprowadzić dokładną analizę, aby zrozumieć, jakie strategie stosują twoi konkurenci, jakie reakcje lub działania Ty podejmujesz, aby wejść na rynek, a także jak Twoja strategia wpłynie na ich zachowanie, abyś mógł mieć przewagę na rynku. Niektóre potrzebne informacje mogą być łatwe do znalezienia, podczas gdy inne mogą wymagać czasu i wysiłku, aby je zebrać i przeanalizować. Jednak tak długo, jak wiesz, że pomoże ci to opracować własną strategię marketingową i pomóc w pozycjonowaniu na rynku, znajdowaniu niezaspokojonych potrzeb (luki) na rynku, obserwowaniu tych informacji i ciągłej aktualizacji, będzie to miało sens.

Szczegółową analizę konkurencji można podzielić na następujące 4 kroki:

(1) Cel konkurenta: Może to nie być cel finansowy, ale może to być udział w rynku lub tempo wzrostu. Jeśli potrafisz wskazać jeden lub dwa ważne wskaźniki, takie jak krótkoterminowe przychody lub inwestycje w treści badawcze, rozwój oprogramowania i rynki międzynarodowe, możesz spekulować na temat celów konkurencji i podejmować odpowiednie działania i odpowiedzi.

(2) Hipoteza konkurenta: Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o  przeszłe doświadczenia, trendy rynkowe i regionalne czynniki kulturowe itp.,

(3) Strategia konkurenta: To może być najtrudniejsza informacja do znalezienia, ale są to dane najskuteczniejsze i najbardziej użyteczne. Zapoznaj się z komunikatami prasowymi,  raportami akcjonariuszy, działaniami promocyjnymi, fuzjami firm, przejęciami i zatrudnianiem, aby uzyskać wgląd w kolejne posunięcia konkurencji.

(4) Zdolności konkurenta: Po udzieleniu odpowiedzi na powyższe trzy pytania powinno być możliwe nakreślenie pełnej historii o możliwym zakresie umiejętności konkurenta. Te informacje wskażą Ci ich mocne i słabe strony oraz pomogą Ci skupić się na tym, od czego możesz zacząć. To ​​bardzo ważna informacja dla procesu pozycjonowania na rynku i podejmowania ostatecznych decyzji.

Gdzie można znaleźć informacje o konkurencji: jego oficjalna strona internetowa, fanpage, społeczność, LinkedIn, reklamy oparte na słowach kluczowych, główne fora lub media informacyjne, pozytywne recenzje i główne międzynarodowe platformy (e-commerce) Ocena itp.

4. Określ aktualną pozycję rynkową

Potwierdzenie aktualnego pozycjonowania na rynku jest równie ważne jak analiza konkurencji. Ponieważ musisz zrozumieć swoją pozycję na rynku, aby wiedzieć, jaki jest Twój obecny udział w rynku. Na przykład Twoja obecna pozycja na rynku to wysoka cena, wyczucie projektu, niska cena, praktyczność, itp. Sprawdź jak postrzegają Cię Twoi potencjalni klienci.

5. Analiza pozycjonowania konkurencji

Analiza pozycjonowania konkurencji pozwala potwierdzić, jak duży wpływ na rynek mają Twoi konkurenci.

Michael Porter zwrócił uwagę, że w analizie pozycjonowania konkurentów istnieje pięć kluczowych czynników, które determinują intensywność konkurencji na rynku, atrakcyjność i pozycję konkurentów na rynku, a każda siła jest determinowana przez kilka wskaźników , zwanych Specjalnym Modelem Analizy Pięciu Sił, znany również jako model konkurencyjności Portera. Zmiany w połączeniu pięciu sił wpłyną na potencjał zysku branży. Pięć sił to:

(1) Siła przetargowa dostawców : Czy dostawcy mogą łatwo podnieść ceny? Liczba dostawców, wyjątkowość produktu lub usługi, wielkość i siła rynku oraz wszystkie czynniki związane z dostawcą mieszczą się w tej kategorii. Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki, będą mieli większą siłę przetargową:

  • Posiadają względnie stabilną pozycję rynkową i nie są kontrolowane przez firmy konkurencyjne. Nabywców produktów jest wielu, więc każdy pojedynczy nabywca nie powinien (wyjątki) stanć się najważniejszym klientem dostawcy.
  • Produkty dostawcy mają swoje własne cechy, przez co kupującemu trudno jest dokonać zmiany lub koszt zmiany jest zbyt wysoki i trudno znaleźć konkurencyjny zamiennik.

(2) Siła przetargowa kupujących : Czy kupującym łatwo jest obniżyć ceny? Kupujący, którzy spełniają poniższe warunki, będą mieli większą siłę przetargową:

  • Całkowita liczba kupujących jest niewielka, ale wielkość zakupów jest duża, stanowiąc dużą część sprzedaży
  • Branża sprzedawców składa się z dużej liczby stosunkowo małych firm
  • Produkt kupowany przez kupującego jest produktem, który można kupić od wielu sprzedawców jednocześnie

(3) Stopień konkurencji między istniejącymi konkurentami: ilu konkurentów istnieje obecnie na rynku? Gdy więcej konkurentów oferuje podobne produkty lub usługi, atrakcyjność rynku spada. Kilka sytuacji mogących nasilić konkurencję między przedsiębiorstwami:

  • Rynek dojrzewa, a popyt na produkty powoli rośnie
  • Konkurenci stosują obniżki cen i inne środki promocji
  • Konkurencja może dostarczać prawie te same produkty lub usługi

(4) Substytut: Ile podobnych produktów jest obecnie na rynku? Gdy jest więcej podobnych produktów, marka może łatwo nastawić się na cenę.

(5) Zagrożenie potencjalnych konkurentów: Jaki jest zysk rynku? Im wyższy zysk na rynku, tym łatwiej przyciągnąć nowych sprzedawców do wejścia na rynek, co spowoduje, że zyski rynkowe zostaną dzielone, zagrażając dotychczasowemu rynkowi.

Analiza konkurencji pomoże Ci zrozumieć czynniki, które wpływają na zyski rynkowe. Ostateczny wynik pomoże Ci również ocenić, czy chcesz wejść do branży, czy zwiększyć skalę istniejącej branży oraz jak rozwijać swoją strategię konkurencyjną.

Na tym etapie musisz porównać informacje zebrane przez analizę konkurencji i analizę pozycjonowania konkurencji.

Zintegruj filozofię swojej firmy, zastanów się, na czym skupić się na swojej drugorzędnej strategii pozycjonowania i znajdź swoją niszę rynkową. Ten udział w rynku może być duży lub mały, ale uważam, że ważne jest, aby znaleźć odpowiednią niszę dla swoich towarów lub usług.

6. Opracuj unikalny pomysł na pozycjonowanie

Po określeniu idealnego pozycjonowania na rynku następnym celem jest stworzenie wyjątkowego wrażenia w umysłach kupujących. To wrażenie musi różnić się od konkurencji lub innych marek.

Mając powyższe informacje, powinieneś być w stanie jasno wskazać początkowe wartości firmy, jakie są obecne problemy na rynku i jak je rozwiązujesz oraz jak sprostać głównym docelowym grupom klientów, aby mogli czerpać od Ciebie korzyści z dostarczonych towarów lub usług. Na przykład, czy Twoja witryna musi być zaprojektowana w wielu językach, aby sprostać różnym potrzebom rynku? Ponieważ uważasz, że Twój produkt ma duży potencjał i konkurencyjność w pewnym kraju w tym języku?

Dlatego powinieneś zacząć pisać swoje pozycjonowanie na rynku!

Jak TO zrobić?

Wypowiedź na temat pozycjonowania na rynku może wydawać się znajoma lub nawet prosta. Jednak każda ankieta i analiza danych, które przeprowadzasz, powinny wskazywać, że Twoje oświadczenie pozycjonujące nie powinno być sfabrykowane z powietrza, ani nie powinno być banalne.

W tym zdaniu pozycjonowania na rynku każde słowo i zdanie powinno być poparte wynikami zebranych przez Ciebie danych, a dzięki tym danym można zbudować wiarygodność i autorytet marki.

Wypowiedź pozycjonująca wpłynie na Twoje przyszłe treści reklamowe, a także na Twoją ekspozycję i głos w mediach społecznościowych oraz na samodzielnie obsługiwanych stronach internetowych, dzięki czemu każdy będzie wiedział, kim jesteś oraz jakie przekonania i wartości wspierasz.

A kiedy masz jasne oświadczenie, grupa klientów, którą przyciągniesz, powinna być również główną docelową grupą klientów, którą początkowo ustawiłeś, daj im znać, że rozumiesz ich obecne trudności i jak rozwiążesz te problemy. Jest to również jedna rzecz, która pozwala ustalić główną różnicę w stosunku do konkurencji!

Na przykład, gdy Amazon prowadził tylko księgarnię internetową, jego oświadczenie brzmiało następująco:

„Dla użytkowników sieci World Wide Web, którzy lubią książki, Amazon.com jest księgarnią detaliczną, która zapewnia natychmiastowy dostęp do ponad 1,1 miliona książek.

Dla tych internautów na całym świecie, którzy lubią czytać, Amazon.com jest księgarnią detaliczną, a w Internecie można znaleźć ponad 1,1 miliona książek. W przeciwieństwie do tradycyjnych sprzedawców książek, Amazon oferuje połączenie wygody, niskich cen i kompleksowych opcji.

Spójrz teraz na Zipcar:

„ Dla mieszkających w miastach, wykształconych i zaznajomionych z technologią konsumentów, którzy korzystają z usługi współdzielenia samochodów Zipcar zamiast posiadania samochodu, oszczędzasz pieniądze, jednocześnie zmniejszając emisję dwutlenku węgla”.

Konsumenci, którzy mieszkają w miastach, są wykształceni i nie są niewolnikami produktów technologicznych, korzystając ze wspólnej usługi wynajmu samochodów Zipcar zamiast posiadania samochodu, nie tylko zmniejszasz swój ślad węglowy, ale także oszczędzasz dużo pieniędzy .

Umieść deklarację produktu w 4 krokach:

(1) Zdefiniuj główną grupę docelową: sporządź precyzyjne oświadczenie pozycjonujące, takie jak cechy demograficzne, główne nastawienie i gust, które marka chce pokazać, i znajdź główną grupę docelową, która jest naprawdę zainteresowana Twoim produktem lub usługą.

(2) Zdecyduj o swoim rynku: stwórz odpowiednią świadomość wśród swoich głównych docelowych grup klientów. Zgromadzone do tej pory informacje powinny dostarczyć wystarczających informacji, aby zdefiniować swój rynek.

(3) Złóż obietnicę: bez względu na to, czy główni klienci docelowi Twojej marki są racjonalni czy emocjonalni, daj klientowi docelowemu odpowiednie zobowiązanie.

(4) Pokaż dowody (powód, by wierzyć): dowód, że Twoja marka może zaspokoić potrzeby i wymagania grupy docelowej. Jeśli nie masz rzetelnego zobowiązania do zapewnienia sobie pozycji na rynku, skończysz z pustą retoryką i frazesami.

Po wykonaniu powyższych czterech kroków, ukończyłeś projekt oświadczenia pozycjonującego. Przed rozpoczęciem poniższej formuły postaraj się uprościć całe sformułowanie pojęciowe i zachować esencję zdania. Postaraj się zminimalizować jednostkę w każdym nawiasie i używaj jak najwięcej precyzyjnych słów.

(Główna docelowa grupa klientów), (lubię/chcę), to (nazwa produktu), jest (jaka kategoria produktowa), (jakie korzyści może Ci to przynieść), inny niż konkurencja (…) , Nasz produkt/marka jest unikalna w (…)

Poświęć chwilę, aby zwrócić uwagę na różnicę między stwierdzeniem pozycjonowania produktu a hasłem. Slogan to reklamowy język perswazji dla głównej docelowej grupy klientów, a wypowiedź pozycjonująca to wypowiedź pozycjonująca oparta na wewnętrznych wartościach. Wypowiedź pozycjonująca wpływa głównie na to, jak konsumenci postrzegają Twoją markę oraz główny rynek docelowy i decyzje reklamowe.

7. Przetestuj skuteczność pozycjonowania swojej marki:

Test koncepcji pozycjonowania jest ostatnim krokiem w tym procesie. Stwórz własny model testowy zgodnie z kategorią branży i grupą docelową.

Ogólnie rzecz biorąc, metoda testowania powinna obejmować zbieranie danych jakościowych i ilościowych, które mogą obejmować zogniskowane wywiady grupowe, ankiety, wywiady pogłębione, badania etnograficzne, głosowanie itp. Główny problem powinien dotyczyć potencjalnego zakupu planowanej marki lub produktu, oczekiwanej częstotliwości użytkowania/zakupów przez użytkownika, oczekiwań cenowych, potencjalnych problemów i tak dalej.

Na podstawie wyników tych testów można skonsolidować, czy koncepcja pozycjonowania wymaga dostosowania.

Ten plan będzie odpowiedzialny za wszystkie przyszłe plany marketingowe i projekty reklam, w tym opakowania, promocję, ceny, nazwę marki, ulepszanie produktów, obsługę klienta itp. Dodatkowo wszystkie kolejne komunikaty związane z marką muszą być spójne z pozycjonowaniem marki.

Każda marka ma swoje pozycjonowanie i nawet jeśli pozycjonowanie wielu marek internetowych jest niejasne lub nierozpoznawalne, może być wynikiem naturalnej dla nich konkurencji na rynku: „przetrwanie najsilniejszych, eliminacja niesprawnych”.

Ale jeśli marka chce odnieść sukces w strategii, nie może pozwolić rynkowi lub konkurentom na określenie Twojej pozycji na rynku za Ciebie.

Jeśli chcesz zająć miejsce na rynku i stać się liderem, musisz dokonać pozycjonowania na rynku za pomocą naukowej metody badań rynku. Stworzenie najlepszej strategii pozycjonowania pozwoli Twoim długoterminowym kampaniom reklamowym i działaniom marketingowym skupić się bardziej na właściwych rzeczach.

na zakończenie】

Niezależnie od tego, czy jest to pozycjonowanie, czy repozycjonowanie, musisz stworzyć coś innego i nowego, aby przyciągnąć uwagę głównej grupy docelowej.

Najważniejsze jest to, jak powiązać przekonania marki z wrażeniem na głównej grupie docelowej.

 
 

 

logo zielona brygada
5-ferie narciarskie-2022 w bukowinie tatrza?skiej

FERIE NARCIARSKIE

Wypoczynek w komfortowych warunkach w hotelu Grand w Bukowinie Tatrzańskiej. Opieka z biura oraz profesjonalne szkolenie jazdy na nartach dla maluszków, dzieci, młodzieży i dorosłych. W grupach lub indywidualnie.
Zapisy na ferie pod nr telefonu 723 897 862 lub na email: trener@wladcywody.pl / Gdy zapiszesz się poprzez Władców Wody możesz liczyć na niezły rabat! Zapraszamy, wybierz obóz dla dziecka, wyjazd rodzinny lub jeszcze inną ciekawą opcję !

logo ekotata, tworzenie logo, grafika, strony internetowe, tworzenie stron, plakat, ulotka, logo
logo zielony kampus, projekt, bez telefonu, bez technologii, projektowanie stron
tworzenie stron

Cezary Wereszczyński

723 897 862
trener@wladcywody.pl

Kancelaria Adwokacka

Obozy Bez Telefonu

Trening personalny

Blog i sklep eko

Akademia Pływania

Strony dla szkół

Zakład kamieniarski z Krakowa

Obozy narciarskie

Kancelaria z Wrocławia

Obozy, animacje dla dzieci

Kancelaria wersja

Strona dla liceum